Julian Sienkiewicz - strona domowa

Dydaktyka

W semestrze letnim 2019/2020 prowadzę tylko jeden wykład kursowy - Statystyczną Eksplorację Danych dla specjalności EDMI na II stopniu studiów (Wydział Fizyki PW). Wszelkie informacje dotyczące tych zajęć są dostępne na oddzielnej stronie wykładu: http://jsienkiewicz.pl/SED