Statystyczna Eksploracja Danych

WYKŁAD

dr inż. Julian Sienkiewicz julian.sienkiewicz@pw.edu.pl
Semestr letni 2019/2020, piątki 1315-1500, s. 437, Gmach Główny

 • Wykład 1 (28.02.2022): wprowadzenie, Fisherowska dyskryminacja liniowa (g=2) K1
 • Wykład 2 (06.03.2020): dyskryminacja Fishera (g > 2), klasyfikator Bayesa, LDA i QDA K1
 • Wykład 3 (13.03.2020): metoda najbliższych sąsiadów, ocena klasyfikatorów K1

 • Kolokwium 1 (20.03.2020)

 • Wykład 4 (27.03.2020): drzewa klasyfikujące K2
 • Wykład 5 (03.04.2020): zespoły klasyfikatorów - bagging, boosting i lasy losowe K2
 • Wykład 6 (17.04.2020): maszyny wektorów podpierających K2

 • Kolokwium 2 (24.04.2020)

 • Wykład 7 (29.04.2020): analiza skupień K3
 • Wykład 8 (08.05.2020): analiza składowych głównych i skalowanie wielowymiarowe K3
 • Wykład 9 (12.05.2020): analiza czynnikowa, kanoniczna analiza korelacji, metody jądrowe w SED K3
K1 - materiał wchodzący do pierwszego kolokwium
K2 - materiał wchodzący do drugiego kolokwium
K3 - materiał wchodzący do trzeciego kolokwium

Opis przedmiotu (USOS)