Statystyczna Eksploracja Danych

LABORATORIUM

dr inż. Julian Sienkiewicz julian.sienkiewicz@pw.edu.pl

Semestr letni 2023/2024, piątki 1515-1645, s 113 GF


Opis przedmiotu (USOS)